Kanot

I Kalvträsk och områdets största urskogsmiljö, Vitbergen, finns fantastiska möjligheter till unika möten med naturen. Att med kanot, på vattenvägar färdas i in det storslagna skogslandskapet är en upplevelse som inte kan beskrivas som annat än äkta och naturnära.

Kanotleder i Kalvträsk

  1. Den bästa leden är Sikån mellan Kalvträsk och Åsträsk (10 km). Det finns ett ställe där icke erfarna måste dra kanoten. Det är innan Nyroddforsen, där en bro går över ån och en pelare går ned och delar ån i två delar. Smörselet kan vara en kortare etapp eller viloplats (ca 5km). Vid den östra delen finns rastplats med vindskydd.
    Vid utloppet av Smörselet kan det vara lämpligt att dra kanoten vid låg vattenföring.
  2. Från Holmträsk (Avaberg) till Stensträsk är ett naturskönt område där man vid högvatten kan nå Spölträsket. Ska man åka till Kalvträsk är man tvungen att dra kanoten ett par hundra meter eftersom det är stor fallhöjd samt en liten vattenföring.
  3. Utefter Risån från S Lidsträsk nedströms till Forstjärn. Vid Långforsen är det mycket sten så det är bäst att åka denna sträcka vid hög vattenföring.

Vid lederna finns vindskydd och eldstäder som kan användas. Hämtning kan ordnas mot ersättning

4st kanoter finns för uthyrning

Pris: 200kr/dygn/kanot

För info och bokning:

  • Margit Borgström 070-3683896