Kanot

I Kalvträsk och områdets största urskogsmiljö, Vitbergen, finns fantastiska möjligheter till unika möten med naturen. Att med kanot, på vattenvägar färdas i in det storslagna skogslandskapet är en upplevelse som inte kan beskrivas som annat än äkta och naturnära.

Kanotleder i Kalvträsk

Lederna håller på att uppdateras inför 2022

Pga kommun och länsstyrelsens restaurering av vattendrag är Sikån mellan Kalvträsk och Åsträsk ej farbar, desamma gäller för Svartån mellan Stensträsket och Kalvträsket

Vid lederna finns vindskydd och eldstäder som kan användas.

3st kanoter finns för uthyrning i Kalvträsk

Pris: 200kr/dygn/kanot

För info och bokning:

  • Margit Borgström 070-3683896