Kalvträsk Kyrka

Kalvträsk kyrka är belägen i Skellefteå Kommun, ca 9 mil från staden i dess västra hörn. Den ligger på byns högsta punkt som sluttar ner mot Kalvträsket och med Vitberget med sina 489 m i bakgrunden. Den är ovanlig på så sätt att det är en av de få kyrkor som har tolv knutar.

Kyrkans historia

Under 1930-talet arbetade i församlingen en präst vid namn Elmer Andersson. Han var framsynt nog att nedteckna ett handskrivet dokument på 90 sidor. Det är ur detta fantastiska historiska dokument som följande berättelse är hämtat. Det känns fantastiskt att dessa nedteckningar finns kvar och kan leva vidare för kommande generationer i en landsbygd som sakta men säkert får avfolkas och försvinna, men minnet kommer genom dessa skrifter att finnas kvar och leva vidare. Det är med vördnad som man tänker tillbaks till de tider före kyrkans byggnad då befolkningen var tvungen att färdas långa sträckor för att besöka kyrkan vilket kommer att nämnas längre fram. Idag slås församlingar ihop och kyrkor försvinner och glöms bort. Låt oss en stund stanna upp och beundra de personer som med hårt arbete och levande tro för hand lät uppföra dessa vackra byggnader. En kortfattad summering av Elmer Anderssons dokumentation finns skrivet av Leif Stening och Sture Lundberg och finns att läsa i Kalvträsk kyrka.

Kyrkans sevärdheter

En speciell sevärdhet är den altartavla som Otto Wretling målade år 1913 med Kristus på korset med sluttningen ner mot Kalvträsket och med Vitberget med sina 489 m i bakgrunden. Han satt i övervåningen i ett hus beläget vid kyrkbackens slut. Kyrkorgeln som fortfarande finns i kyrkan är en fungerande Strandorgel byggd 1839.

För visning och öppettider kontakta: