Kalvträskskidans Fyndplats

Kalvträskskidan, som är 204 centimeter lång och 15,5 centimeter bred, hittades vid en dikesutgrävning 1924 i ett myrområde mellan byarna Fäbotjälen och Nybrännet, två kilometer öster om Kalvträsk. När den hittades var även den andra skidan intakt, den skadades dock i samband med att den förflyttades från fyndplatsen. Även en stav hittades vid platsen. Fyndet lämnades in till Umeå museum 1925 av jägmästare Aug Högdahl. På 1980-talet daterades skidan till 3 200 år f.kr. med hjälp av kol-14-metoden. Med sina 5 200 år är det därmed en av världens äldsta bevarade skidor.

Kalvträskskidans fyndplats finns utmärkt med ett monument och kan besökas året om. Mer om skidan finns att läsa och beskåda på Kalfträsk Historiska museum.