Fiske

Kom och fiska i ett sjörikt och naturskönt landskap nära Vitbergets naturreservat. Gädda och abborre i rikliga mängder är kanske det som utmärker området bäst, men det finns även starka bestånd av lake och olika sorters vitfisk i området. Förutom dessa arter finns svaga bestånd av harr och öring i de strömmande vattnen. Medelvattenföringen i åarna är 3-5,5 m3/s.

Vindskydd, eldstäder och hyrbåtar finns tillgängliga på en mängd ställen inom området. Varför inte passa på att tända en eld och koka kaffe ute i det fria.

Kalvträsk Fiskevårdsförening

Kalvträsk fiskevårdsförening förfogar över ett stort område, med två åar Sikån och Risån samt en mindre, Svartån som rinner ned i Kalvträsket. Bestånden av fisk i sjöarna och åarna är gädda, abborre,sik,lake,brax och mört, samt harr och öring i forsarna. I de stora sjöarna finns abborre och gädda. Abborrar över 1 kg är inte ovanliga. Föreningen har båtar som finns placerade i Granträsket (väg ner från Hemmingen), Fäbodträsket, Grubbträsket, Stor-Lappselet och Kalvträsket. I Stor-Grötselet,(transport med båtvagn på grund av stöldrisk). Fiskekortsautomat finns vid glesbygdscentret. Vid Kvarndammen planteras varje år regnbågslax. Fiskekortsautomat finns vid kvarnen. Fiskekort, Båtuthyrning och mer information för Kalvträskområdet finns hos:

  • Kalvträsk Handel
  • Turistbyrån Skellefteå: 0910-452510
  • Fred Lindgren: 070-6409726
  • Margit Borgström: 070-3683896
Fiskekarta för Kalvträsk FVO
Sikån
Fäbodträsket
Kalvträsket
Granträsket
Grubbträsket
Kvarndammen

Avabergs Fiskevårdsförening

I sjöarna Holmträsket, Hemträsket och Lossmenträsket finns båtar. Lossmenträsket är en stor sjö där det varje år trollas öringar på upp till 5 kilo. Här finns även ett par små tjärnar med inplanterad röding, beläget ca 15 km från Kalvträsk. Vid Granlidtjärn intill Lossmen finns en fin fiskeplats strax intill vägen. Där finns en öppen raststuga, grillplats och utetoalett och en handikappbrygga.

Fiskekort, båtuthyrning och mer information för Avabergsområdet finns hos:

  • Gun Lundström: 0915-31007
  • Staffan Bergström: 070-5329858
  • Lena Pettersson: 070-6720029
Fiskekarta Avaberg FVO
Holmträsket
Hemträsket

Övriga fiskesjöar i området

Övre Björnstavatjärn: Denna tjärn är belägen på vägen mot Hemmingen. Här finns regnbåge inplanterad. En djup tjärn med klart vatten. Där finns även en fiskekortsautomat (Norsjö sportfiskeklubb).